Admin Password
Strona 20:
11. Zinterpretuj przywołanie w akapicie 15. słowa prof. Marka Krajewskiego: "wszyscy mówią,ale nikt nie słucha"

12.Wyjaśnij użyte przez autora w ostatnim akapicie tekstu sformułowanie "humanizacja reklamy komercyjnej".

13.Wypisz z tekstu nazwiska osób, których wypowiedzi są cytowane w tekście jako wypowiedzi autorytetów.

14.Podejmowany w artykule problem dotyczy dziedziny:
A. polityki
B. socjologii
C. psychologii
D. sztuki
Enjoy the site? All donations are appreciated

Free Text Host is brought to you by Dagon Design
This site contains no adware, spyware, or popups
Questions? Comments?     Privacy Policy     Report abuse here