Want to help support the site? Donate Bitcoins @ 1BSyxQbLhq5vMijFZ3hrZQmNMrxC5dVEcM
Admin Password
Strona 20:
11. Zinterpretuj przywołanie w akapicie 15. słowa prof. Marka Krajewskiego: "wszyscy mówią,ale nikt nie słucha"

12.Wyjaśnij użyte przez autora w ostatnim akapicie tekstu sformułowanie "humanizacja reklamy komercyjnej".

13.Wypisz z tekstu nazwiska osób, których wypowiedzi są cytowane w tekście jako wypowiedzi autorytetów.

14.Podejmowany w artykule problem dotyczy dziedziny:
A. polityki
B. socjologii
C. psychologii
D. sztuki
Dank Papes! Looking for dank papes?
It's a piece of cake to get a pape that's dank at dankpapes.com

Enjoy the site? All donations are appreciated. Paypal or BTC

Donate BTC: 1BSyxQbLhq5vMijFZ3hrZQmNMrxC5dVEcM

Free Text Host is brought to you by Dagon Design
This site contains no adware, spyware, or popups
Questions? Comments?     Privacy Policy     Report abuse here