Komu: jan.brezina@europarl.europa.eu; zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu; milan.cabrnoch@europarl.europa.eu; andrea.ceskova@europarl.europa.eu; robert.dusek@europarl.europa.eu; hynek.fajmon@europarl.europa.eu; richard.falbr@europarl.europa.eu; jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu; edvard.kozusnik@europarl.europa.eu; jiri.mastalka@europarl.europa.eu; vojtech.mynar@europarl.europa.eu; miroslav.ouzky@europarl.europa.eu; pavel.poc@europarl.europa.eu; miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu; vladimir.remek@europarl.europa.eu; zuzana.roithova@europarl.europa.eu; libor.roucek@europarl.europa.eu; olga.sehnalova@europarl.europa.eu; ivo.strejcek@europarl.europa.eu; evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu; oldrich.vlasak@europarl.europa.eu; jan.zahradil@europarl.europa.eu

Předmět: Odmítněte zprávu o odstraňování pohlavních stereotypů

Vážený poslanče/poslankyně Evropského parlamentu,

Několikero nedávných věcí týkajících se EP a zprávy o odstraňování pohlavních stereotypů (dále zpráva o OPS, nebo zpráva) mě velice znepokojilo.

Nedávno proběhly protesty proti rozšíření zákazu pornografie v reklamách na Internet a jiná média ve zprávě o OPS, která je formulována tak vágně, že by se dala jednoduše vyložit jako zákaz (cenzura) veškeré sexuální komunikace mezi zletilými.
Nejenže by toto bylo proti Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (konkrétně článku 10, o svobodě projevu a informací) jakožto cenzura, bylo by to i obrovské plýtvání penězi daňových poplatníků, jelikož dnešní Internet je prakticky necenzurovatelný – samotné efektivní vymáhání tohoto blokování by stálo ohromné množství peněz a de facto by zrušilo mnoho dalších lidských práv (např. právo na soukromí).
Odpověď EP na tento protest byla ale ještě horší. Vysvětlení zprávy (na základě čehož lidé protestovali) bylo smazáno (ale ne její efekt a význam), úmyslně utajujíc její pravý význam. Navíc byl ještě zaveden filtr do emailů poslanců a poslankyň EP, který začal označovat emaily týkající se zprávy o OPS jako spam, čímž utišil hlasy občanů, kteří chtěli napsat svým zastupitelům ohledně této problematiky.
Toto je naprosto nepřípustné a neprofesionální chování volených zastupitelů v největší demokracii světa a bude to bráno jako pokus o odstřihnutí zastupitelů od zastupovaných. Není to ale poprvé, co se toto stalo. Už když se mělo hlasovat o mezinárodní smlouvě ACTA, byla provedena stejná odpornost - emaily od občanů také končily ve složkách se spamem.

Prosím vás, odmítněte zprávu o odstraňování pohlavních stereotypů a připomeňte ostatním poslancům, že si, jakožto občané Evropské unie, velice vážíme možnosti kontaktovat své volené zastupitele.

Děkuji,
[Vaše jméno]
[Vaše místo]
Enjoy the site? All donations are appreciated

Free Text Host is brought to you by Dagon Design
This site contains no adware, spyware, or popups
Questions? Comments?     Privacy Policy     Report abuse here