Vähetuntud faktid

Suurem osa inimestest arvab, et psühhiaatria on täpselt nagu kõik teised meditsiinivaldkonnad, et diagnoosidealuseks on objektiivsed testid ja et samamoodi toimub reaalsete haiguste ravimine medikamentide abil. Tegelikult erinevad nii psühhiaatrilised diagnoosid kui ka ravimeetodid tohutul määral näiteks vähi- või diabeedidiagnoosidest, sest psüühikahäirete puhul ei ole tuvastatud mingeid bioloogilisi “haiguseid”, mida oleks võimalik psühhiaatriliste “ravimite” abil “ravida”.

Siin võite tutvuda mitmete vähetuntud faktidega tänapäevase psühhiaatria kohta, millega peaks olema kursis igapatsient, arst ning poliitik.

1. Sagedane väide, et psühhiaatrilised ravimid aitavad normaliseerida aju biokeemilist tasakaalu, ei vasta tõele.
2. Antidepressantidel ei ole platseebost suuremat mõju.
3. Bioloogilised põhjused puuduvad.
4. Diagnostiline süsteem ei ole valiidne.
5. Psühhiaatrid on mitmeti seotud ravimitööstusega.
6. Negatiivseid mõjusid enamasti ei tunta ära ega tunnistata.
7. Pikaaegsed negatiivsed mõjud.
8. Ravimite pikaajalisel tarvitamisel puudub õigustus.
9. Ravimite regulatsiooni kontrollib ravimitööstus.
10. Ravimiuuringute tulemusi on võltsitud ja peidetud.
11. Võõrutus ravimitest võib olla kohutavate tagajärgedega.
12. Lapsed ei tohiks võtta psühhiaatrilisi ravimeid.
13. Psühhiaatrilised ravimid põhjustavad muutunud teadvuseseisundeid ja ka surma (suitsiidi, vägivald) ning raskeid tervisekahjustusi, eriti SSRI-d ravimid).
Kus on kliiniline tõestus, et inimene põeb nimetatud nn ''psüühilist haigust''? Enamikel juhtudel jääb tõestamata.


Platseebo on katse- või kontrollravim, mida kasutatakse nt ravimkatsetes kontrollrühmal.
Võib olla ka petteravim, mispuhul ravimkomponent kasutatavas aines puudub.
Platseeboefekt on nähtus, mille puhul organism reageerib mingi faktori toimele vastavalt ka siis, kui see faktor on asendatud millegi muuga — piisab organismi ootusest, et tegu on tegeliku faktoriga. Näiteks võib tegu olla toimeainevaba rohuasendajaga, mis rohu mõju ikkagi esile kutsub.
Nii on vahel võimalik asendada mõnd farmakoni sisaldav lahus puhta veega, ent saada tulemuseks samasugune füsioloogiline muutus organismis nagu lahuse manustamisel..


FDA ON ISE KA SUUR PETTUR!

Ravimifirmad eelistavad vaikida ravimitest, mis pole andnud katsetel soovitud efekti, selgub USA toidu- ja ravimiametile esitatud uute ravimitaotluste analüüsist.
USA toidu- ja ravimiameti (FDA) otsused uute ravimite turule lubamiseks on maailmas mõjukaimad, neist lähtuvad oma otsustustes paljude maailma riikide ravimiturge reguleerivad institutsioonid, vahendab NovaatorDiscoverMagazine’i uudist.
Värskest analüüsist selgub, et ravimifirmad eelistasid jätta avaldamata või avaldasid vaid
osaliselt ligi neljandiku ravimikatsete tulemustest, enamasti oli tegu katsetel läbipõrunud ravimikandidaatidega. Lisaks üritati katsete tulemusi positiivses suunas kallutada.
„Analüüsi tulemused kinnitavad kahtlusi, et tegu on palju süsteemsema ja laiaulatuslikuma nähtusega. Info ei ole kättesaadav neile, kes seda kõige enam vajavad — meedikutele ja teadlastele,“ ütles Mayo kliiniku esindaja An-Wen Chan.
Ravimile luba taotledes on ravimitootjad kohustatud esitama FDAle kõigi ravimikatsetuste tulemused. Kui ravim saab heakskiidu, siis tuleb tulemused teadusajakirjades publitseerida.

Kuid äsja ajakirjas PLoS Medicine ilmunud analüüs, et tihti jäävad tulemused üldse ilmumata või esitatakse neid kallutatud kujul. Analüüsis vaadeldi FDAlt heakskiidu saanud
33 uue ravimi 164 katsetuse tulemusi aastatest 2001-2002. 2007. aasta juuniks oli neljandik neist tulemustest kas üldse avaldamata või avaldatud osaliselt.Negatiivsete tulemustega oli lugu veel nutusem — 43-st sellisest oli avaldatud vaid 20.

Üheksa protsenti tulemustest oli avaldatud kujul, mis oli kallutatud positiivsemaks kui tegelikult FDA-le esitatud tulemus.
Sellise kallutamise tagapõhi on teadmata, kuid on üldteada, et ravimitootjad tuginevad
teadusajakirjades ilmunud publikatsioonidele oma ravimite turustamisel ning tihti on mängus miljardid dollarid.
Analüüsi tarbeks intervjueeritud ravimiuurijate sõnul ei tee firmad takistusi tulemuste avaldamiseks, kuid leiti kaks juhtu, mil sooviti tulemusi avaldada, kuid ravimifirma poolt
polnud selleks täit tuge.

All psychiatrists have in common that when they are caught on camera or on the microphone, they cower and admit that there are no such things as chemical imbalances/diseases, or examinations or tests for them. What they do in practice, lying in every instance, abrogating [revoking] the informed consent right of every patient and poisoning them in the name of ‘treatment’ is nothing short of criminal.
- Dr. Fred Baughman Jr., Pediatric Neurologist

When the Body Attacks the Mind https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/07/when-the-body-attacks-the-mind/485564/?utm_source=twb
"Psychiatric drugs do more harm than good" https://www.youtube.com/watch?v=RyHQRxQGBhI
Myths and Facts About Antidepressants https://www.youtube.com/watch?v=2hUltqHaGTA
The Antidepressant Era https://www.youtube.com/watch?v=d57jnNB-iAA
https://www.youtube.com/watch?v=rg3KgRXDB3k
https://youtu.be/NbS0oHXZ8Lo
Over the edge https://youtu.be/2w6hy6cTGrk
Letters from Generation Rx https://www.facebook.com/LettersFromGenerationRx/videos/vb.642883129063521/1378716602146833/?type=2&theater
https://tonic.vice.com/en_us/article/i-tried-to-get-off-ativan
The Pill That Steals Lives www.thepillthatsteals.com/stolen-lives/#/ian-3-2-1-1/
If Antidepressant Commercials Were Honest - Honest Ads https://youtu.be/n0v0jUeFGQ0
ADHD is BS https://www.youtube.com/watch?v=HTFgp0mc2hU
https://www.youtube.com/watch?v=uSmKJvNwUs8
https://www.youtube.com/watch?v=UfV0FBMm9Y8
https://www.youtube.com/watch?v=R3TEYOzCogM
https://rtd.rt.com/films/overpill-film/#part-1
https://youtu.be/PFjryZewZwk
https://youtu.be/o8LdbZjVAa8
https://www.youtube.com/watch?v=XRj9CxkVrz0
https://youtu.be/ju8dfhkymRk
https://www.lettersfromgenerationrx.com/
https://www.madinamerica.com/
https://www.youtube.com/user/PoeticDocumentarism
https://www.youtube.com/user/openparadigmproject
https://www.youtube.com/watch?v=DiJcSoo3C4Q
https://www.youtube.com/watch?v=dozpAshvtsA&t=338s
https://www.youtube.com/channel/UCNEGYpppRPuaKg1uuSJHAbg/videos
http://drsaulmarcus.com/mentalillness/C_braintoxins.html
http://drsaulmarcus.com/mentalillness/3howdoantidepressantswork.html
http://drsaulmarcus.com/mentalillness/1psychiatricillnessdiagnosis.html
http://drsaulmarcus.com/mentalillness/2DSM-IVpsychiatricdx.html
http://cepuk.org/withdrawal-advisers/
http://cepuk.org/unrecognised-facts/
http://ssristories.net/archive/indexb6a1.html?sort=date&p=
http://www.drugawareness.org/
http://www.cchr.org/
https://www.rxisk.org/
http://cepuk.org
http://beyondmeds.com/
https://ravimid.wordpress.com/
https://youtu.be/PcuhhJ1BaMk
https://www.youtube.com/watch?v=Lo0iWh53Pjs
https://youtu.be/_5dSZnbugpc
https://youtu.be/db51opJFAsY
https://youtu.be/YmvuYTH5nU0
https://youtu.be/uSmKJvNwUs8
https://youtu.be/II96QkZaz1E
https://youtu.be/26e5PqrCePk
https://www.youtube.com/watch?v=HeCmLXpWk
https://www.youtube.com/watch?v=tTCSfx47R1w
https://www.youtube.com/watch?v=ZN7Ck4yzl4g
https://www.youtube.com/watch?v=y1FrgpK7qUI
https://www.youtube.com/watch?v=XXSx1ggH4W8
https://www.youtube.com/watch?v=Cq1IwrSNhUo&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Lp8d4-E_vYg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fNDJg5KOLwc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=_9cfjKOmPF8&feature=share

https://www.youtube.com/channel/UCo9HtInKWJfoOZHKHrPldzg
https://www.youtube.com/watch?v=-8kMnFTBgvc

https://www.youtube.com/watch?v=iTQ4t7RmyfM
https://www.youtube.com/watch?v=WJNMBr2zRX8
https://www.youtube.com/watch?v=HaPFmgLNwYs
https://www.youtube.com/watch?v=3lXUOnn5PiQ
https://www.youtube.com/watch?v=v6_T7z-Pr70&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=esfwU1d2-Yg&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=i1LQiow_ZIQAntipsühhootikum kvetiapiin Eestis müügil nimede all Ketipinor, Seroquel... https://youtu.be/83vOjMNQwJU via @YouTube

SSRI antidepressants destroy your brain! https://youtu.be/KE6FhArCf8M via @YouTube


https://www.lawyersandsettlements.com/lawsuit/seroquel.html?utm_expid=3607522-13.Y4u1ixZNSt6o8v_5N8VGVA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://ravimid.wordpress.com/2015/02/07/eestis-muuakse-kumnete-miljonite-eest-kasutuid-antidepressante/
http://www.dailymotion.com/video/x2dng1o_antipsuhhootikum-kvetiapiin-eestis-muugil-nimede-all-ketipinor-seroquel-quetiapine-

https://ravimid.wordpress.com/materjale/videod/

ADHD Kids—A Lifelong Road to Tragedy
https://www.youtube.com/watch?v=sUXzGQjTyRc

Simple Truths
https://www.youtube.com/watch?v=0F_kLbtnWWM...

WAR ON HEALTH - The FDAs Cult of Tyranny
https://www.youtube.com/watch?v=ziCTNkV3FBI

Gwen Olsen
https://youtu.be/JcZbrFPZZfg

http://withdrawal.rxisk.org
http://withdrawal.rxisk.org/new.../complex-withdrawal-model/

Coming Off Psychiatric Drugs: A Harm Reduction Approach to Medication Withdrawal
https://www.youtube.com/watch?v=O4bdG601k4k
https://www.youtube.com/watch?v=LDgw36LgPcw

http://jimstonefreelance.com/testimony1.html
https://chriskresser.com/the-dark-side-of-antidepressants/

http://jimstonefreelance.com/testimony1.html
https://chriskresser.com/the-dark-side-of-antidepressants/
http://rxisk.org/antidepressant-withdrawal-vs-story/
http://ssristories.org/17-year-old-girl-kills-self-after-restarting-antidepressant/
http://ssristories.org/16-year-old-girl-hangs-herself/

Black Box Drugs Kill
https://www.youtube.com/watch?v=C6IF2ipLI8k

I hear voices in my head, but I’m fine – video
http://www.theguardian.com/commentisfree/video/2015/sep/09/i-hear-voices-in-my-head-but-im-fine-video

http://www.madinamerica.com
Psych Rights: Law Project for Psychiatric Rights
http://psychrights.org/horrors.htm
Mind Freedom
http://www.mindfreedom.org/
http://www.namidearest.com
http://bipolarbabbling.wordpress.com/
Critical of Psychiatry Websites
The Antipsychiatry Coalition
http://antipsychiatry.org/
Dr. Thomas Szasz
http://www.szasz.com/
Teen Screen – Psychiatric Assaults on Kids in all of our Schools crazyboards bipolar
http://www.psychsearch.net/teenscreen.html
website Critiquing Psychiatric Diagnosis
http://www.psychdiagnosis.net/
The No Force Coalition
http://qsos.ca/qspc/nfc/
National Association for Rights Protection and Advocacy
http://www.narpa.org/
http://www.psychsearch.net/teenscreen.html
Atypical Antipsychotics http://tmap.wordpress.com/videos/
Enjoy the site? All donations are appreciated

Free Text Host is brought to you by Dagon Design
This site contains no adware, spyware, or popups
Questions? Comments?     Privacy Policy     Report abuse here